Shri Mahalakshmi Suktham

sri mahalakshmi

Aum, Thriyambake Devi Naraayani Namosthuthe

Guidelines for pronunciation are in the footnotes


shree mahaalakshmee suuktham

karaanganyaasam

asya shree mahaalakshmee suuktha mahaamanthrasya vishnuh rusheeh anushtup
chandrah mahalakshmeer-devathaa - hraam - beejam - hreem - shaktih - hruum
keelakam - shree mahaalakshmee prasaada siddhyardhe jape viniyogah
hram ithyaadi karaanganyaasah - bhuur-bhuvassuvaromithi digbhandhah

dhyaanam:

vande lakshmeem parmashivamayeem taptha jaambuudanadaabhaam
thejo ruupaam kanakavasanaam sarvabhuushojvalaangeem
beejaapuuram kanaka-kalasham hema-padmam dadhanaa
maadyaam shaktissakala-jananeem vishnu vaamaanka samsthaam
lamithyaadi panchopachaaraan kuryaath

rshi uvaacha:

bhuuyah shrunu mahaabhaaga devee mahaathmyam-utthamam
adhaanjalim samaadhaaya harih provaa cha vishvakrth

vishnur-uvaacha:

charaanchareshaam jagadaadhibhuuthaam varaam varenyam varadaam varishtaam
vareshavreem bahuvagneeh prageethaam thvaam vishvayonim sharanam prapadye.

shriyam namasthair-divaasabhuuthaam, shree mahaalakshmeem dharineem dharanaam,
anaadimaadim paramaardha ruupaam thvaam vishvayonim sharanam prapadye.

ekamaanekam vividhaam sukaaryaam, sakaaranaam kaaranaruupinee
cha kalyaanarupaancha shivaam shiva pradaam thvam vishvayonim sharanam prapadye.

sarvaashrayam sarvajagannivasaam shree mahaalakshmeem anaadi deveem
shaktisvaroopaam cha shivasvaruupaam thaam vishvayonim sharanam prapadye

kamaabhidhaam shreemadhivaasa bhuuthaam hreem rupineem manmadha beejayukthaam
kalaadhya beejaam paramaardha sanjnaam ramaam vishaalaam kamalaadhi vaasaam

vaisvaanara shree sahithena deveem shreemanthra raajena vairaajamaanam
sarvaardha-dhaathreem paramaam pavithraam thaam vishvayonim sharanam prapadye.

(shree mahalakshmee mahamantra svaruupam)

thrikona samchaarayuga-prabhuuthaam, shutkonamishrandvidaashaarasamyuthaam
ashtaara chakraadi nivaasabhuuthaam, thvaam vishvayonim sharanam prapadye.

punardashaara dvithayena samyuthaam, dvipancha konaankitha bhuugrhaam cha
yanthraadhivaasaa madhi yanthraruupaam, thvam vishvayonim sharanam prapadye

sambhaavithaam sarvadaa dhyaana gamyaam sarvasvaruupaamapi sarva sevyaam
sarvaakshara nyaasavashaam varishtaam thvaam vishvayonim sharanam prapadye.

srishti sthithi pralayaakhyaischa beejair-nyaasam vidhaaya prajapanthiyethvaam
tha eva raajendra nighrshta paapaa-vidyaadharaanaam cha yasho labhanthe.

prapuujya yanthram vidhinaa maheshee nyaasaischapuutha charamaissubhaagyah
japanthiye thvaam vividaardha dhaathreem tha eva dhanyaah kulamaarga vishtaah.

jaananthi ye pashavasthe kupaapaa brahmaadigeetham mahitham maheshee
kechinmahantho nijaadharma laabhaa jaananthithe devi paramsudhaamah

vidhaayakunda vidhinaasthandilamvaa saugandhi homam sakalancha kurvathe
tatthoshanaa jjimathe bhaagyathanthram theshaamsuraisherapi duuragamyam

punasthuvanthi prayathaascha deveemsthothrai ru daaraih kulayogayukthyaah
tha eva dhanyah paramaardha bhaajo bhogasacha mokshascha kule'asthitheshaam

rshi uvaacha:

ithisthuthyaa vasaanena mahalakshmeem da darshanh
chaturbhujaam thrnayanaam mahishaasuraghathineem
atha shree mahaalakshmeeh prasannasthuthi gauravaath
uvaachasmitha shobhaadhyaa naaraayana majamvibhum

shree devi-uvaacha:

varam varaya devesha naaraayana ssanaathana
daasyamyadaathavyam api thava bhakthyaa-vasheekrthaa

shree hari uvaacha:

maathah parama kalyaani mahaalakshmee varaprade
kulaachaare manome'sthu drdhanthe krpayaa shive
thavasuuktham thu saphalam bhavthu preethikaarakam

shree devi-uvaacha:

evamasthu mahaabhaaga naaraayana sanaathana
suukthamethadvinaayasthu pattethsapthashatheem narah
sayaasvathi mahaaghoram narakam daaruna bilam
labhanthe paramaam vyaadhim mama kopa vighaarnithah
lakshmee suuktham patthe dyasthu puurnasthothram bhavedidam

rshi uvaacha:

evamukthvaa vacho devee thuushni bhaavamgathaa nrpa

ithi shree rudrayaamale ghata thanthre devee mahathmye
mahaalakshmee suuktha namaashtaadasah patalah
shree mahalakshmee suuktham samaptam.

Suggestions for Further Reading

Guidelines to pronunciation: Sanskrit is essentially a language of sounds and sound vibrations. The efficacy of Sanskrit prayers depends upon the vibrations that are produced during chanting. It is difficult to transliterate Sanskrit words into English with full justification to the original sounds. In the above stated transliteration we followed a simple approach to make it easier even for those who are not familiar with English or Sanskrit. Wherever you find repeat vowels (aa, uu, ee) please stretch the vowel sound (for ex., aa as in vast or path, uu as in cool or root, ee as in eel or feel). Similarly, "ai" should be pronounced as in gait, fight, or tight. Th should be pronounced as in think or thick, but when t alone is used, it should be pronounced as in two, top or tip.

Translate the Page